Disclaimer

       
  Hoveniersbedrijf Bart Hessels logo def
Disclaimer

Hoveniersbedrijfbartheffels.nl is een website van Hoveniersbedrijf Bart Heffels te Einighausen..

Aansprakelijkheid
Veer2 heeft bij de samenstelling en ontwikkeling van deze website en de opgenomen informatie grote zorgvuldigheid betracht. De via deze website verspreide informatie is slechts informerend van aard. Veer2 aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die het directe of indirecte gevolg is van handelingen, vermeldingen of beslissingen die gebaseerd zijn op informatie zoals deze op of via deze website is verkregen. Veer2 garandeert niet dat de op de website te vinden informatie te allen tijde volledig, juist, compleet of actueel is en/of dat gebruik ervan zal leiden tot of geschikt is voor het door de bezoeker gewenste doel. De informatie op deze site kan op ieder door Hoveniersbedrijf Bart Heffels  gewenst moment worden gewijzigd.

Websites van derden

Indien op deze website links zijn aangebracht die leiden naar websites van derden, dan betreffen dat websites waarvoor Veer2 / Hoveniersbedrijf Bart Heffels  op geen enkele wijze verantwoordelijk is. Veer2 / Hoveniersbedrijf Bart Heffels  aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de juistheid van links of voor de informatie die het volgen van links oplevert. Plaatsing van een link naar een website van derden impliceert niet dat Veer2 / Hoveniersbedrijf Bart Heffels  de aldaar te verkrijgen informatie onderschrijft, doch is slechts bedoeld als hulp voor de gebruiker van deze website en een mogelijkheid tot het verkrijgen van nadere informatie.

Persoonsgegevens
Veer2 / Hoveniersbedrijf Bart Heffels  bewaart en gebruikt de persoonsgegevens uitsluitend die rechtstreeks worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan Veer2 / Hoveniersbedrijf Bart Heffels  worden verstrekt. Deze gegevens worden opgenomen in het klantenbestand van Veer2 / Hoveniersbedrijf Bart Heffels  voor het uitvoeren van een overeenkomst. Daarbij geeft u door het verstrekken van de gegevens toestemming voor het gebruik van deze gegevens voor de betreffende doeleinden.

Auteursrecht

De op deze website gepubliceerde inhoud en werken zijn auteursrechtelijk beschermd. Elk ongeoorloofd gebruik behoeft voorafgaande schriftelijke toestemming van Veer2 / Hoveniersbedrijf Bart Heffels . Dit geldt voor vermenigvuldiging, bewerking, vertaling, opslag, verwerking of weergave van de inhoud in databases of andere elektronische media en systemen. Ongeoorloofde vermenigvuldiging of weergave van afzonderlijke delen van de inhoud of complete pagina’s is niet toegestaan en strafbaar. Slechts vervaardiging van kopieën en downloads voor persoonlijk, prive, niet-commercieel gebruik van inhoud op deze website is toegestaan.

Privacy Logs
Veer2 / Hoveniersbedrijf Bart Heffels  kan logbestanden bijhouden van deze website. In deze logbestanden staan onder andere uw IP-adres, de browser die u gebruikt, het tijdstip dat u onze website heeft bezocht en welke pagina’s u bezocht heeft gedurende uw bezoek.

Cookies
Veer2 / Hoveniersbedrijf Bart Heffels  kan informatie over het gebruik van deze websites verzamelen en analyseren, met inbegrip van de domeinnaam, het aantal hits, de bezochte pagina’s, bezochte vorige en volgende internetsites en de duur van de gebruikerssessie. Deze gegevens kunnen worden verzameld met behulp van een cookie. Een cookie is een klein tekstbestand dat onze server op uw harde schijf plaatst. U kunt het gebruik van cookies desgewenst toestaan of verhinderen door de instellingen van uw browser te veranderen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door het gebruik van deze website verklaart u zich akkoord met de bewerking van de over u verzamelde gegevens door Veer2 / Hoveniersbedrijf Bart Heffels  op de hiervoor beschreven wijze en voor het hiervoor genoemde doel.

Cookies van derden
Veer2 / Hoveniersbedrijf Bart Heffels  kan gebruik maken van diensten van Google Inc (Google). Deze diensten gebruiken cookies. De door de cookie aangemaakte informatie over uw gebruik van deze website (inclusief uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google zal deze informatie gebruiken, om uw gebruik van de website te analyseren, om rapporten over de website-activiteiten voor de website-exploitant samen te stellen en om verdere met het websitegebruik en internetgebruik verbonden diensten te leveren. Ook zal Google deze informatie eventueel aan derden doorgeven, voor zover dit wettelijk voorgeschreven is of voor zover derden deze gegevens in opdracht van Google verwerken. Google zal in geen geval uw IP-adres met andere gegevens van Google in verbinding brengen. Door het gebruik van deze website verklaart u zich akkoord met de bewerking van de over u verzamelde gegevens door Google op de hiervoor beschreven wijze en voor het hiervoor genoemde doel. Veer2 / Hoveniersbedrijf Bart Heffels  maakt gebruik van externe advertentiebedrijven om advertenties weer te geven, Waaronder Google. Google biedt verschillende advertentieservices via de programma’s AdWords en AdSense om de meest nuttige en relevante advertenties online voor u weer te geven. Deze advertenties kunnen worden weergegeven op deze site. Sommige advertenties zijn uitsluitend gebaseerd op uw zoekopdrachten of op de inhoud van de pagina die u weergeeft. Voor meer informatie zie Google Adverteren & Privacy